เราให้เงินเดือนเต็มของทั้งปี แก่ทุกครอบครัวในหมู่บ้าน

เราให้เงินเดือนเต็มของทั้งปี แก่ทุกครอบครัวในหมู่บ้าน

เราสอนครูกว่า 100 คน

เราสอนครูกว่า 100 คน

เราสร้างพลังงานบนภูเขา

เราสร้างพลังงานบนภูเขา

เปลี่ยนชีวิตคน 600 คนให้ดีขึ้น

เปลี่ยนชีวิตคน 600 คนให้ดีขึ้น

เด็ก 100 คนยิ้มกันเป็นครั้งแรก

เด็ก 100 คนยิ้มกันเป็นครั้งแรก

เราสร้างเมืองขึ้นมา

เราสร้างเมืองขึ้นมา

ลัมโบร์กินี 30 คัน vs 10,000 คน

ลัมโบร์กินี 30 คัน vs 10,000 คน

เราสร้างโรงเรียน

เราสร้างโรงเรียน

เราแจกฟรี อาหารมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์

เราแจกฟรี อาหารมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์

เราเติมพลังงานให้กับหมู่บ้านในแอฟริกา

เราเติมพลังงานให้กับหมู่บ้านในแอฟริกา

เราช่วยสุนัขที่เป็นอัมพาตให้วิ่งได้อีกครั้ง

เราช่วยสุนัขที่เป็นอัมพาตให้วิ่งได้อีกครั้ง

เรารับเลี้ยงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า

เรารับเลี้ยงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า

เราจ่ายเงินเพื่อโรงพยาบาลเด็กฟรี

เราจ่ายเงินเพื่อโรงพยาบาลเด็กฟรี

เราเอาน้ำไปให้เคนยา

เราเอาน้ำไปให้เคนยา

เราเติมพลังงานให้กับเกาะเล็กๆที่ห่างไกล

เราเติมพลังงานให้กับเกาะเล็กๆที่ห่างไกล

ผมช่วยเหลือคนพิการ 2000 คนให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง

ผมช่วยเหลือคนพิการ 2000 คนให้กลับมาเดินได้อีกครั้ง

ผมแจกเสื้อผ้าฟรีมูลค่า $2,700,000

ผมแจกเสื้อผ้าฟรีมูลค่า $2,700,000

แจกรองเท้า 20,000 คู่ให้เด็กในแอฟริกา

แจกรองเท้า 20,000 คู่ให้เด็กในแอฟริกา

เราช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า

เราช่วยเหลือสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า

Rebuilding Homes for Tornado Survivors

Rebuilding Homes for Tornado Survivors

We Flew Street Kids to the Soccer World Championship

We Flew Street Kids to the Soccer World Championship

We Did 10,000 Random Acts of Kindness

We Did 10,000 Random Acts of Kindness

Giving School Supplies To The Poorest Schools In America

Giving School Supplies To The Poorest Schools In America

We Built Houses for Homeless Families

We Built Houses for Homeless Families

We Gave $3,000,000 of Aid to Ukrainian Refugees!

We Gave $3,000,000 of Aid to Ukrainian Refugees!

เราสร้างบ่อน้ำในแอฟริกา!

เราสร้างบ่อน้ำในแอฟริกา!

Anything You Can Fit In The Circle I'll Donate To Charity

Anything You Can Fit In The Circle I'll Donate To Charity

We Gave Away 1 Million Meals!

We Gave Away 1 Million Meals!

Giving Away $400,000 in Merch with Dream!

Giving Away $400,000 in Merch with Dream!

You Changed This Family's Life!

You Changed This Family's Life!