Ca phẫu thuật thành công và trao 30 triệu làm vốn đến chị 27 tuổi gãy xương chậu | trao duyên