SƠN TÙNG M-TP | HÃY TRAO CHO ANH | LỄ HỘI COUNTDOWN LIGHTS 2020 | PHỐ ĐI BỘ NGUYỄN HUỆ 01.01.2020