Ăn kiwi xanh kiwi vàng ngon quên lối về chua thì tê tái, cuộc sống Mỹ