สนับสนุนช่องด้วยการสมัครสมาชิก (Membership):
https://www.youtube.com/channel/UCQ1r...​

*** ถ้าคลิปนี้ถึง 200 likes จะมาทำเนื้อหา Phase 2 
ต่อนะครับผม ขอบคุณครับ

ดาวน์โหลด Python :
https://www.python.org/downloads/​

ดาวน์โหลด Visual Studio Code :
https://code.visualstudio.com/download​

โค้ดประกอบการสอน :
https://github.com/kongruksiamza/Pyth...​

Phase:1 ประกอบด้วยเนื้อหา
0:00​ - ติดตั้ง Python
05:24​ - ติดตั้ง Visual Studio Code
12:22​ - คอมเมนต์(comment)
19:33​ - แสดงผลด้วยฟังก์ชั่น print
27:46​ - ตัวแปรและชนิดข้อมูล
39:09​ - กฎการตั้งชื่อ
49:31​ - การแปลงชนิดข้อมูล
01:08:08​ - รับ Input จากคีย์บอร์ด
01:23:06​ - ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
01:32:43​ - ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ
01:49:47​- ตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์
02:02:37​ - Compound Assignment
02:11:02​ - ลำดับความสำคัญของตัวดำเนินการ
02:22:47​ - Assignment 1: โปรแกรมคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
02:33:51​ - โครงสร้างควบคุมแบบเลือก (if)
02:50:45​ - โครงสร้างควบคุมแบบเลือก (if..else)
03:04:04​ - การใช้ and or not
03:17:12​ - Ternary Operator
03:20:23​ - if ซ้อน if
03:29:31​ - pass
03:34:59​ - Assignment 2: โปรแกรมเปรียบเทียบตัวเลข 
03:42:35​ - Assignment 3: หาเลขคู่ - เลขคี่
03:47:27​ - Assignment 4: โปรแกรมแยกธนบัตร
04:04:51​ - Assignment 5: แปลง ค.ศ เป็น พ.ศ
04:09:10​ - Assignment 6: เกณฑ์คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
04:25:09​ - เจาะลึก String (ตอนที่ 1)
04:51:30​ -  เจาะลึก String (ตอนที่ 2)
05:12:02​ - Assignment 7: โปรแกรมแปลงอุณหภูมิ
05:29:33​ -  โครงสร้างควบคุมทำซ้ำ (While Loop)
05:39:28​ - Assignment 8: หาผลรวมตัวเลข
05:49:02​ - โครงสร้างควบคุมทำซ้ำ (For Loop)
06:06:24​ - Loop ซ้อน Loop
06:20:58​ - Assignment 9: แม่สูตรคูณ
06:31:06​ - Break / Continue
06:46:36​ - Assignment 9: ป้อนตัวเลขหาผลรวมตัวเลข
06:53:32​ - Assignment 10: หาผลรวมตัวเลข (ปรับเงื่อนไข)
07:01:01​ - Assignment 11: ค้นหาตัวเลขมากสุด / น้อยสุด
07:10:15​ - Assignment 12: ตัวเลขขั้นบันได
07:23:10​ - Assignment 13: สร้างภาพวาดสี่เหลี่ยมจตุรัส
07:32:19​ - Assignment 14: สร้างตารางหมากฮอต
07:44:52​ - Assignment 15: สร้างขอบตาราง
07:51:20​ - Assignment 16: เกมทายเลขลูกเต๋า

#Python​ #KongRuksiam​ #ไพธอน​

ติดตามข่าวสารของเราได้ที่แฟนเพจ :
https://www.facebook.com/pg/KongRuksi...​