कश्मीर शिविर - लॉटरी (गीत) - रेनेगेडे, पाखण्डी, पाखण्डी