00:00โ€‹ Chillhood Memories
   https://mellomusicnl.bandcamp.com/โ€‹
   https://soundcloud.com/user-162006130โ€‹

01:36โ€‹ Solace
   https://soundcloud.com/user-162006130โ€‹
 

03:17โ€‹ Afloat Again 
   https://soundcloud.com/mellomusicnl/s...โ€‹

05:12โ€‹ Breathe
   https://ambulo.bandcamp.com/โ€‹
   https://soundcloud.com/user-162006130โ€‹

07:16โ€‹ Dozing Off
  https://soundcloud.com/user-162006130โ€‹

09:16โ€‹ Stay the Same
   https://mellomusicnl.bandcamp.com/โ€‹
   https://soundcloud.com/mellomusicnlโ€‹  
 
11:16โ€‹ Gloom
 https://soundcloud.com/mellomusicnl/s...โ€‹

13:24โ€‹ Epilogue
   https://soundcloud.com/user-162006130โ€‹
   

14:12โ€‹ Backyard Puddles
   Sleepy Fish - Backyard Puddles https://chll.to/783167a4โ€‹

17:22โ€‹ Beavis Pt. 1
   Philanthrope - Beavis Pt. 1 https://chll.to/18c74693โ€‹

19:10โ€‹ Caffeine
     - https://chll.to/e6a1ef02โ€‹

21:31โ€‹ Campfire
   No Spirit, Kyle McEvoy, Dillan Witherow - Campfire https://chll.to/7ff3caacโ€‹

24:43โ€‹ Cinnamon Sugar
   Philanthrope, G Mills - Cinnamon Sugar https://chll.to/c09e5e1eโ€‹

26:42โ€‹ Distance
   Nymano - Distance https://chll.to/09282cdeโ€‹
   

29:21โ€‹ doing laundry
   weird inside - doing laundry https://chll.to/7c430aa0โ€‹


31:29โ€‹ Driftwood
   Leavv - Driftwood https://chll.to/947bde12โ€‹

   
34:11โ€‹ Drowning In You
   L'Indรฉcis - Drowning In You https://chll.to/945aa7d9โ€‹
  

37:27โ€‹ embrace
    Philanthrope, mommy - embrace https://chll.to/8deaeb41โ€‹

39:47โ€‹ Ever Forward
   dryhope - Ever Forward https://chll.to/a2020326โ€‹

42:27โ€‹ Feather
   Sleepy Fish - Feather https://chll.to/884d87f6โ€‹

44:44โ€‹ Finding You
   dryhope - Finding You https://chll.to/882beae6โ€‹

47:37โ€‹ Fireplace
   Sleepy Fish - Fireplace https://chll.to/967d67aeโ€‹

50:15โ€‹ Focus
   Ezzy - Focus https://chll.to/b77570b1โ€‹

52:19โ€‹ for when it's warmer
   Sleepy Fish - for when it's warmer https://chll.to/27542688โ€‹

55:54โ€‹ I Know Your Face Better Than Mine
   Taro - I Know Your Face Better Than Mine https://chll.to/c5a27d49โ€‹
  
58:37โ€‹ Light Leaks
   Mo Anando, Nighne - Light Leaks https://chll.to/2c2c1412โ€‹

01:01:49โ€‹ Lilac
     G Mills - Lilac https://chll.to/dc50994aโ€‹


01:04:26โ€‹ Lilo
     Middle School, The Field Tapes - Lilo https://chll.to/420d4454โ€‹

01:06:53โ€‹ Little Spirit
     Delayde - Little Spirit https://chll.to/2c079d3cโ€‹


01:09:11โ€‹ Make You Hers
     Psalm Trees, Guillaume Muschalle - Make You Hers https://chll.to/58883906โ€‹

01:11:13โ€‹ Midnight
     xander. - Midnight https://chll.to/8f983be0โ€‹
            - Repeat -
๐ŸŽต mell-รธ
โ†’ https://soundcloud.com/mellomusicnlโ€‹
โ†’ https://open.spotify.com/artist/6bA2Oโ€‹...
โ†’ https://mellomusicnl.bandcamp.com/โ€‹

๐ŸŽต Ambulo
โ†’ https://soundcloud.com/user-162006130โ€‹
โ†’ https://open.spotify.com/artist/6sPQwโ€‹...
โ†’ https://ambulo.bandcamp.com/โ€‹